• DSC00550.JPG
 • DSC01707.JPG
 • DSC05353.JPG
 • DSC05430.JPG
 • DSC05599.JPG
 • DSC05858.JPG
 • DSC06560.JPG
 • DSC06588.JPG

 

 • 2016-2017 წწ.  გამჭირვალობა მეტი შესაძლებლობისთვის“ .  პროექტის მიზანი:  სოციალური პროგრამების ხელმისაწვდომობის დონის გაზრდა მოწყვლადი ჯგუფებისთვის ზუგდიდისა და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტებში. დონორი NESEHNUTI  დაჩეხეთის სამინისტრო 
 • “PREJUDICES VIZUAL CATALOGUE” (EVZ-2016-2017)
 • 2016წ.  ,,ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის სისტემის გაძლიერება სამეგრელოში’’, პროექტის მიზანი: ოჯახში ძალადობის პრევენციის ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონში. დონორი: პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო  
 • 2016წ.არტ–ფესტივალი ,,კულტურის ელჩები“  EVS (ევროპის მოხალისეთა სერვისი)  მოხალისეები (EU,ERASMUS+)
 • 2015–2016წწ კოალიციური პროექტი ,,საქარათველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა საინტეგრაციო დახმარება’’–MIDE– დონორი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირტა, განსახლებისა  და ლტოლვილთა სამინისტრო                                                                                                                       
 • 2014–2015 წწ. პროექტი  ,,ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის ბიომრავალფეროვნების აღდგენა“ გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში და ზუგდიდის მერიის მხარდაჭერით.  მიზანი:  ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის ბიომრავალფეროვნების აღდგენისა და კონსერვაციის ხელშეწყობა უნიკალური მცენარეების განაშენების გზით.
 • 2013–2015 წწ.  სტრატეგიული პროექტი ,,ძალადობის პრევენციის კამპანია სამეგრელოს რეგიონში“.  მიზანი: ოჯახურ ძალადობაზე სამეგრელოს რეგიონის მოსახლეობის ინფორმირებულობის გაზრდა და მის მიმართ დამოკიდებულობის შეცვლა. დონორი  Filia          
 • 2014–2015 წწ. პროექტი ადვოკატირების კამპანია ,,ზებრა“ მიზანი: ზუგდიდსა და ზუგდიდის რაიონის სკოლების წინ მოსწავლეთა უსაფრთხო გადაადგილების ხელშეწყობა. (დონორი NESEH-NUTI და ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო).  
 • 2014 წ. პროექტი ეკო–დასაქმება უკეთესი მომავლისთვის“. მიზანი ახალგაზრდების მეწარმეობის უნარ–ჩვევების შეძენის ხელშეწყობა და ეკოლოგიურად სუფთა  დასაქმების შესაძლებლობების გაზრდა ადგილობრივ თემებში. დონორი: EU - Youth in Action Programm 
 •  2014 წ. პროექტი ,,ახალგაზრდები მეტი გენდერული თანასწორობისთვის" სადაც მონაწილეობა მიიღო 7 ქვეყნის (საქართველო, აზერბაიჯანი, საბერძნეთი, იტალია, რუმინეთი, თურქეთი , უკრაინის) 24–მა წარმომადგენელმა. მიზანი სხვადასხვა კულტურის და რელიგიის მქონე ახალგაზრდების გენდერული საკითხებით დაინტერესების ხელშეწყობა. დონორი: EU - Youth in Action Programm 
 • 2013 წ. როექტი ''კულტურათა გზაჯვარედინი'', მიზანი: კულტურათა შორის დიალოგის ხელშეწყობა და მხატვრობის ალტერნატიული მეთოდების გაზიარება. მონაწილეობდნენ ახალგაზრდა მხატვრები სომხეთიდან, თურქეთიდან, ლატვიიდან და საქართველოდან. დონორი:  EU-Youth in Action Programm
 • 2013 წ. როექტი ''მეგრული თეთრი ნაბადი'', მიზანი:  მეგრული ტრადიციული რეწვის შენარჩუნება და პოპულარიზაციის ხელშეწყობა. დონორი: EuroEast Culture
 • 2012 წ. -პროექტი “მშვიდობის მელოდეიბი“ –საერთაშორისო ახლაგაზრდული სიმფონიური ორკესტრი– (სომხეთი, თურქეთი, საქართველო)
 • 2011 წ. -პროექტი “სამეგრელოს რეგიონში ქალთა სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლება” დონორი: Global Fund for Women
 • 2011 წ. -პროექტი “ქსელის ორგანიზაციების ეფექტური საარსებო გარემოს შექმნა”,  დონორი: FILIA
 • 2011 წ. -პროექტი “ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტის სესია ზუგდიდში”,  სპონსორები ადგილობრივი გამგეობა, ”Urgent Fund”
 • 2010 წ. -პროექტი “გენდერული თანასწორობის ქართული ფესვები”, დონორი NEWW
 • 2010 წ. -“ქალი და არჩევნები”-კოალიციური პროექტი(ნ”სამეგრელო-მედეა”, ასოციაცია „იმედი, “თანაზიარი”) - დონორი “ქალთა ფონდი საქართველოში”
 • 2010 წ.- “გენდერული ქსელის გახსნა სამეგრელოში” (Gender Network in The Samegrelo) დონორი: FILIA
 • 2009 წ. - “სოფლის ქალთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში და მათი უფლებების რეალიზაცია ოჯახში“- დონორი: “Global Fund for Women”
 • სარეკლამო გაზეთი ქალებისთვის -2008-2009
 • 2008 –“ჩვენ გავერთიანდით მშვიდობისათვის” –კოალიციური პროექტი დონორი: “ქალთა ფონდი საქართველოში“
 • 2007-“სოფლის ქალთა პოლიტიკური აქტივობის გაზრდა”- დონორი: “Global Fund for Women“
 • ახალგაზრდული კლუბის “გეორგო-ბალტი” ფუნქციონირება, ფორმალური და არაფორმალური განათლება, სასწავლო კურსები, საჯარო ლექციები, ტრენინგები, სემინარები ახალგაზრდებისთვის - 

b_80_46_16777215_00_images_site_filia_logo.png b_80_47_16777215_00_images_site_global-found-for-women.png

b_77_51_16777215_00_images_site_EU_flag_normal.jpgb_80_49_16777215_00_images_site_SGP_logo.png

b_178_43_16777215_00_images_site_logo_euroeastculture.jpg

b_176_51_16777215_00_images_site_EU_flag-Erasmus_vect_POS.png

b_119_55_16777215_00_images_site_evs-20-years.jpg

b_176_37_16777215_00_images_site_evz_logo.png

b_46_49_16777215_00_images_site_GEF-newlogo-short.jpgb_46_49_16777215_00_images_site_IOM-Logo-IOM-OIM-IOM-Blue1.pngb_49_49_16777215_00_images_site_nesehnuti.jpg

b_183_40_16777215_00_images_site_logosbeneficaireserasmusrightfunded.jpg

b_143_46_16777215_00_images_site_transition.jpg

b_85_154_16777215_00_images_site_UNDP_Logo_Small.jpg