ჰუმანიტარული მოხალისეობა


HVM პროგრამა – “ჰუმანიტარული ნებაყოფლობით მენეჯმენტში გაძლიერება და მდგრადობა”

 

ჩვენი პარტნიორი “ADICE” – ის კოორდინირებული პროექტი HVM- ი მიზნად ისახავს პარტნიორების გაძლიერებას ბალკანეთის, ახლო აღმოსავლეთის, კავკასიისა და Maghreb- ის ჰუმანიტარულ ნებაყოფლობით მენეჯმენტთან დაკავშირებულ სხვადასხვა სფეროებში.

ამ პროექტის მეშვეობით ასოციაცია “მერკური” მონაწილეობდა ტრენინგებზე 4 სპეციფიკური მოდულის მიხედვით: უსაფრთხოება, საჭიროებათა შეფასება და ლოგისტიკა, მოხალისეთა მართვა, გავრცელება და მდგრადობა.

ეს პროექტი ნამდვილი შესაძლებლობა იყო პარტნიორების, ევროპისა და არაევროპული ქვეყნებისათვის, თანამშრომლობის ჰუმანიტარული ნებაყოფლობით მართვის გაუმჯობესების მიზნით.