ჩვენს შესახებ


 

პატარა ისტორია

 

ასოციაცია “მერკური” არის არასამთავრობო, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც დაარსდა ზუგდიდში 2004 წელს.

ჩვენ გავაკეტეთ ჩვენი პირველი პროქტი 2007 წელს. ამ დროიდან ჩვენ წარმატებულად გავუკეთეთ რეალიზაცია 40 სხვადასხვა პროექტს ადგილობრივი და საერთაშორისო დონორების დახმარებით. ასევე ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართულები მოხალისეობრივ სამუშაოში ჩვენს საზოგადოებაში, საერთაშორისო მოძრაობასა და აქტივობებში. ასოციაცია “მერკური” უზრუნველყოფს სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისთვის ჰუმანიტარულ დახმარებას, მხარდაჭერას და სოციალურ მომსახურებას.

ასოციაცია “მერკური” ასოციაცია “მერკური” სამეგრელოში გენდერული ქსელის შექმნის ინიციატორია. 2012 წელს ჩვენი პირველი საერთაშორისო პროექტი მივიღეთ. იმავე წელს ევროპის აკრედიტაციის სამსახურში აკრედიტაცია მივიღეთ. ჩვენ გავხდით 2016 წელს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წარმომადგენელი.

ასოციაცია “მერკულმა” სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა პირველი თავშესაფარი გახსნა.


 

საქმიანობის სფერო

 

ასოციაცია “მერკური” მუშაობს რამოდენიმე ძირითად სფეროში, როგორიცაა ქალთა უფლებები, ოჯახში ძალადობა, ახალგაზრდების განვითარება და მხარდაჭერა.

ჩვენი ინტერესის სფეროებია: კულტურა, ეკოლოგია, სოფლის განვითარება და მოხალისეობა

ჩვენი მთავარი ბენეფიციარები არიან:

  • სამეგრელოში მცხოვრები ადგილობრივი და დევნილი ქალები,
  • სოფლის ქალები,
  • ოჯახში ძალადობის მსხვერპლნი,
  • უკანონოდ დაბრუნებული ემიგრანტები,
  • ყოფილი პატიმარი ქალები,
  • ადგილობრივი, სოფლის და დევნილი ახალგაზრდები,
  • ბავშვები სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან.

 

ჩვენი ხედვა და მისია

 

საზოგადოება ეფუძნება გენდერული თანასწორობის პატივისცემას დემოკრატიულ ღირებულებას და ძალადობისაგან თავისუფალია. ჩვენი მისიაა, დავეხმაროთ ქალებს სამოქალაქო საზოგადოების პოტენციალის აღმოჩენაში განათლებისა და ჩართულობის გზით.


 

ჩვენი ღირებულებები

 

გუნდური მუშაობა

“გუნდური მუშაობა ერთობლივი მუშაობის უნარია. ორგანიზაციული მიზნების მიმართ ინდივიდუალური მიღწევების მართვა. ეს არის საწვავი, რომელიც საშუალებას აძლევს საერთო ადამიანებს მიაღწიონ იშვიათი შედეგების მიღწევას “(Andrew Carnegie

გახსნილობა

ჩვენ ვიზიარებთ ინფორმაციას და რესურსებს, ჩვენს პარტნიორებს შორის კონსტრუქციული დიალოგისა და გაცვლის ხელშეწყობისთვის, რათა მუდმივად განვსაზღვროთ სახელმწიფო და თანამედროვე ცოდნა და საუკეთესო პრაქტიკა.

ადგილობრივი გამოცდილება და ცოდნა

ჩვენ მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ თემებთან, ოჯახებთან, დედებსა და შვილებთან,და ამ ჩვენს რეალურ საქმიანობაზე არის დაყრდნობილი ადგილობრივი პრაქტიკა.

ზეგავლენა

“მერკური” აფასებს ანგარიშვალდებულებას და მონიტორინგს ანგარიშს უწევს ადგილობრივ, რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე პოზიტიურ ცვლილებებს.