პუბლიკაციები


აქ არის ყველა პუბლიკაცია და პროექტი , რომლებიც  ჩვენ მიერ არის განხორციელებული:


წიგნები

  • “გენდერული თანასწორობის ქართული ფესვები”, ზუგდიდი, მერიდიანი, 2010, 54 გვერდი
  • “ოჯახში ძალადობა, ჯანდაცვის მუშაკთა სახელმძღვანელო”, თბილისი, მერიდიანი, 2018, 120 გვერდი
  • “ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი, 40 გვერდი

დღის წესრიგი

  • დღის წესრიგი 2019
  • დღის წესრიგი 2018
  • დღის წესრიგი 2017 – 2018

ბუკლეტები