პროექტები


ასოციაცია “მერკური” რამოდენიმე ძირითად სფეროში მუშაობს. ჩვენ შეგვიძლია გავყოთ ჩვენი პროექტები ქვემოთ მოყვანილ სფეროებში: