ოჯახში ძალადობა


 
“ოჯახში ძალადობის შემცირება სამეგრელოში” (FILIA 2017-2019)

 

მიზანი

ოჯახში ძალადობისგან დაცვის სისტემის გრძელვადიანი მდგრადი განვითარების მხარდასაჭერად

 

შედეგი
 • სამეგრელოს რეგიონის მუნიციპალიტეტების სკოლების დირექტორებისთვის სემინარების ჩატარება
 • ქალთა პრობლემების ადვოკატირება
 • დაზარალებულთა რეაბილიტაცია და რეაბილიზაცია
 • კონსულტაციები ქალებისათვის

 


 

“საქართველოში ძალადობის მსხვერპლთა ოჯახური ძალადობის პრევენცია და დაცვა” 2017 – 2018
 

იგი განხორციელდა პოლონეთის პარტნიორებთან: Humandoc Foundation. პროექტი თანადაფინანსებულია პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ პოლონეთის თანამშრომლობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში.

 

მიზანი
 • ეროვნულ რეფერალურ მექანიზმში ჩართული ინსტიტუტების მუშაკთა შორის ოჯახური ძალადობის კომპეტენციის გაზრდა
 • ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ჩვენს რეგიონში.

 

შედეგი
 • ტრენინგები ექიმებისთვის
 • ტრენინგები პოლიციელებისთვის
 • ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფრის გახსნა
 • სოციალურად დაუცველი ადამიანების პროფესიული გადამზადება (ქალები, სოფლის ახალგაზრდები, დევნილი ახალგაზრდები, სოციალურად დაუცველი ოჯახების პროფესიული / სამუშაო უნარ-ჩვევების განვითარება). 300 ადამიანზე უფრო მეტი ესწრებოდა კურსებს: IT, აღრიცხვა, უცხო ენები, საოფისე ადმინისტრაცია, სამკერვალო, მასაჟი, ავტომობილის მართვა და პარიკმახერი.

 

“ზუგდიდში ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის სისტემის გაძლიერება” (Humandoc Foundation, 2016)

 

პროექტი თანადაფინანსებულია პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 2016 წლის პოლონეთის განვითარების თანამშრომლობის პროგრამის მიერ.

 

მიზანი

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის მიზნით რეფერალური მექანიზმების გაძლიერების ხელშეწყობა

 

შედეგი
 • დაახ. 100 ოფიცერის ტრენინგი (4 ეტაპი x 25 პოლიციელი)
 • სკოლებისა და საბავშვო ბაღების 50 პედაგოგის ტრენინგი (2 x 25 ტურის მასწავლებელი)
 • პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლება და ძალადობის მსხვერპლთა ეკონომიკური დამოუკიდებლობის გაძლიერება

 


 
“ძალადობის პრევენციის კამპანია სამეგრელოში” ( FILIA 2013-2015)

 

მიზანი

პრევენცია ოჯახში ძალადობის მიზნით სამეგრელოში

 

შედეგი
 • 14 სემინარი 310 ქალბატონებისათვის
 • 11 სემინარი 290 ქალბატონებისათვის
 • 6 მრგვალი მაგიდა სამეგრელოს 6 რაიონში
 • ტრენინგი რეგიონული ჟურნალისტებისთვის
 • 12 აქტივობა გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ
 • სატელევიზიო და რადიო სიუჟეტები

 
“ქსელის ორგანიზაციების ინსტიტუციონალური გაძლიერება” (FILIA, 2011)

მიზანი

ორგანიზაციების ინსტიტუციონალური ქსელის გაძლიერება

შედეგი
 • 902 ქალთა კვლევა სამეგრელოს რეგიონში და აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ქალთა პრობლემების შესახებ
 • ტრენინგები, სემინარები, სამეგრელოში გენდერული ქსელის წევრების შეხვედრები