მშვიდობის დამყარება


 

ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტის სხდომა ზუგდიდში (Urgent Action Fund – ადგილობრივი მმართველობა, 2011)

 

მიზანი

ახალგაზრდების ჩართულობა მშვიდობის დამყარებაში 

 

შედეგი

სამეგრელოს რეგიონიდან და ოკუპირებული ტერიტორიიდან 50 ახალგაზრდამ მონაწილეობა მიიღო დისკუსიაში მშვიდობის დამყარების  პრობლემებზე და ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მოგვარებაში