გენდერული თანასწორობა


 
“სამეგრელოში ქალთა სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება” (Global Fund for Women, 2011)

 

მიზნი

ქალთა სამოქალაქო ცნობიერების მხარდაჭერა სამეგრელოს რეგიონში

 

შედეგი
  • სამეგრელოს რეგიონის 8 რაიონში 12 ქსელზე მომუშავე 1216 ბენეფიციარის 66 ვორკშოპი
  • 2000 ბუკლეტის გამოცემა

 


 

“სამეგრელოს რეგიონში გენდერული ქსელის შექმნა” (FILIA, 2010)

 

მიზნი
  • გენდერულ პრობლემებზე მომუშავე ორგანიზაციების ქსელის კომფორტირება
  • ქალთა პოპულარიზაციისა და კოორდინირების მიზნით ქალთა პრობლემების გადაჭრა ეფექტურად

 

შედეგი

სამეგრელოში გენდერული ქსელის შექმნა 15 ქალთა ორგანიზაციისათვის.  მათი ნახვა შეგძლიათ აქ.

 


 

“ქალები და არჩევნები” (Women’s Fund in Georgia, 2010)

 

მიზნი

ქალთა საინფორმაციო დონისა და პოლიტიკური აქტივობის გაზრდა და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ქალიკანდიდატის მხარდაჭერა

 

შედეგი
  • 10 საინფორმაციო შეხვედრა 230 ამომრჩევლისთვის
  • 2 მრგვალი მაგიდა
  • ბუკლეტების გამოცემა

 


 

“გენდერული თანასწორობის ქართული ფესვები” (NEWW, 2010)

 

მიზნი

გენდერული თანასწორობის პოპულარიზაცია ქართული ისტორიული მაგალითებით

 

შედეგი

წიგნის გამოცემა “ქართული ფესვები და გენდერული თანასწორობა”

 


“საზოგადოებაში ქალთა ინტეგრაცია და ოჯახში მათი უფლებების რეალიზაცია” (Global Fund for Women, 2009)

მიზნი

საზოგადოებაში ქალთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა და ოჯახში ქალთა უფლებების რეალიზაცია

შედეგი
  • 12 სემინარი 250 ბენეფიციარისთვის
  • ბუკლეტების შექმნა


 

“სარეკლამო გაზეთი ქალებისთვის” (2008-2009)

 

მიზნი

მხარი დაუჭირონ ქალთა მეწარმეობას

 

შედეგი

უფასო სარეკლამო გაზეთი, 2000 წ

 


“ქალები და არჩევნები” (Global Fund for Women, 2007-2008)


 

“გაზარდოს სოფლის ქალთა პოლიტიკური საქმიანობა” (Global Fund for Women, 2007)

 

მიზნი

გაზარდოს სოფლის ქალთა პოლიტიკური საქმიანობა

 

შედეგი

8 სემინარის ორგანიზება, 160 ბენეფიციარისთვის, 8 უბანზე