ახალგაზრდების პროექტები


“მშვიდობის მელოდიები” (საერთაშორისო ახალგაზრდული სიმფონიური ორკესტრი – Black Sea Trust, 2012)

მიზანი

კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ქვეყნებში უფრო მეტად კონსტრუქციული ურთიერთობის დამყარება სომხეთში, საქართველოსა და თურქეთში, კლასიკური მუსიკის უნივერსალური ენის გამოყენება, როგორც გაუთავებელი პოტენციალი და “ახალი შუამავალი”

შედეგი
  • ახალგაზრდული საერთაშორისო სიმფონიური ორკესტრის დაარსება (თურქეთი, სომხეთი და საქართველო)
  • 2 კონცერტი სომხეთში

 

“ახალგაზრდობა მსოფლიოს გენდერული თანასწორობისთვის” (EU-ახალგაზრდობა სამოქმედო პროგრამაში 2014)

 

მიზანი

სხვადასხვა კულტურული და რელიგიური კუთხით ახალგაზრდების დახმარება გენდერის საკითხებზე დიალოგის შექმნისა და შენარჩუნებისათვის

 

შედეგი

7 ქვეყანაში (საქართველო, აზერბაიჯანი, საბერძნეთი, იტალია, რუმინეთი, თურქეთი, უკრაინა) 24 ახალგაზრდა და ახალგაზრდულ მუშაკთა წარმომადგენლები განიხილავდნენ გენდერულ საკითხებს, მიიღეს მეტი ინფორმაცია გენდერულ პრობლემებზე თითოეულ ქვეყანაში, შემუშავდა ახალი პროექტები გენდერული თანასწორობის შესახებ

 


 

“ეკო-დასაქმება უკეთესი მომავლისთვის” (EU – ახალგაზრდობა სამოქმედო პროგრამაში, 2014)

 

მიზანი

ახალგაზრდების ჩართვა საკუთარი სიცოცხლის პასუხისმგებლობისა და ახალი უნარ-ჩვევების სწავლებაში მათი მომავალ ცხოვრებაში გამოსაყენებლად

 

შედეგი

6 ქვეყნის (საქართველო, აზერბაიჯანი, რუმინეთი, ესტონეთი, ლატვია და უკრაინა) წარმომადგენელი 33მა  ახალგაზრდამ მიიღო ინფორმაცია მდგრადი ბიზნესის შესახებ და ასევე მათ გააკეთეს ეკო-საპონი

 


 

”კულტურების გზაჯვარედინზე” (EU – ახალგაზრდობა სამოქმედო პროგრამაში – ევროკომისიის განათლებისა და აუდიოვიზუალური და კულტურის აღმასრულებელი სააგენტო, 2013)

 

მიზანი
  • კონფლიქტების ქვეყნებს შორის კულტურათა შორის დიალოგის ხელშეწყობა, საერთაშორისო ურთიერთობების გაუმჯობესება და უფრო კონსტრუქციული დიალოგი
  • ხელი შეუწყოს კარგი ხელოვნების პრაქტიკას, ახალგაზრდების მიმართულება და შემოქმედებითი პროცესის, საზღვრისპირა და კულტურული ინიციატივების გააზრებისა და გაცვლის თემებს შორის ევროპასა და მეზობელ ქვეყნებში
შედეგი
  • 200ზე მეტი სურათებია  შექმნილი 28 ახალგაზრდა მხატვრების მიერ ლატვია, საქართველო, სომხეთი და თურქეთიდან
  • ჩატარდა 4 გამოფენა ქობულეთში, ბათუმში, ზუგდიდსა და თბილისში

 

სხვა აქტივობები

 


•კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ საერთაშორისო მოქმედებებში ჩვენი მოზარდების მონაწილეობა, ასოციაცია “350” (2009, 2010)
• ეკოლოგიური კონფერენცია სტუდენტებისთვის “ECO-SOS” (2010)
• საინფორმაციო ბუკლეტების გამოქვეყნება შიდსის შესახებ და სკოლებში მათი განაწილება, რომლის სპონსორი იყო ფარმაცევტული ფირმა “ავერსი” (2009)
• მოზარდების აქცია “მსოფლიო შიდსის დღე” (2009)
• მონაწილეობა საერთაშორისო კამპანიაში “16 დღე ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ”, UNFPA (2008-2009)
• ჩვენ და ევროპის კავშირი, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ოფისთან (2009)
• ტრენინგები, სემინარები, საჯარო ლექციები ახალგაზრდებისთვის (2008-2011)
• კონფერენცია თინეიჯერებისთვის, დონორები – “საქართველოს ბანკი”, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო (2007 – 2010)